Facebook

TONY

TONY! [The Tony Blair Rock Opera] musikal London

«The Tony Blair Rock Opera» är en satirisk musikal från 2007, skriven av Chris Bush och Ian McCluskey. Musikalen parodierar Tony Blairs politiska karriär, från hans tid som premiärminister i Storbritannien till hans avgång år 2007. Musikalen använder rockmusik och humor för att berätta historien om Blairs politiska karriär, inklusive hans förhållande till George W. Bush, hans deltagande i Irakkriget och hans anslutning till Labour-partiet. Musikalen tar också upp Blairs personliga liv, inklusive hans förhållande till frun Cherie Blair och hans religiösa övertygelser. «The Tony Blair Rock Opera» är känd för sin politiska satir och humor och har beskrivits som en kontroversiell produktion på grund av dess parodi på Blair och hans regering. Adressen är Leicester Square Theatre i London.

Föreställningen har avslutats